Geologia inżynierska

Zakład Badań Geologicznych „Geogrunt” powstał w 1991 roku. Od początku działał jako spółka cywilna założona przez pracowników „Geoprojektu” Toruń Tadeusza Flika i Henryka Kwiatkowskiego. Firma zatrudnia dawnych pracowników „Geoprojektu” posiadających uprawnienia geologiczne i górnicze do wykonywania wierceń i sprawowania geologicznego nadzoru nad nimi. Łącznie z okresem pracy w „Geoprojekcie” posiadamy długoletni staż pracy i wszelkie niezbędne uprawnienia Centralnego Urzędu Geologii.

Slider

Wykonujemy

Badania geologiczno-inżynierskie i geotechniczne dla potrzeb różnego rodzaju budownictwa na terenie całego kraju oraz badania hydrogeologiczne.

Działamy w ramach:

geologii inżynierskiej, hydrogeologii,
geotechniki, ochrony środowiska.

Nasza oferta

Wciąż poszerzamy nasze możliwości, by badania przeprowadzać jak najdokładniej i z użyciem profesjonalnego sprzętu. Rozwijamy laboratorium do badań gruntów, zwiększamy zasoby i poprawiamy jakość sprzętu, udoskonalamy metody badań.

Opracowujemy:
  • dokumentacje geologiczne i hydrogeologiczne,
  • ekspertyzy geotechniczne.
Prowadzimy:
  • nadzór geologiczny budów
  • kontrolę podsypek,
  • wiercenia badawcze,
  • sondowania,
  • badania płytą VSS,
  • montowanie piezometrów,
  • kontrolę jakości wód podziemnych,
  • badania laboratoryjne gruntów.